Cercetări privind producerea seminţelor la plantele horticole

producerea semintelor
0

Horticultorii din întreaga lume europeană, au arătat faptul că sporirea producţiei este determinată în ultimul timp de calitatea seminţelor utilizate la însămânţarea loturilor demonstrative şi a suprafeţelor de teren din grădinile noastre familiale.

Aceste păreri au fost împărtăşite şi de către cercetătorii din ţara noastră care au obţinut de-a lungul timpului seminţe de foarte bună calitate.

Studiile făcute recent la “Banca de Gene de la Suceava “ au scos în evidenţă faptul că valoarea genetică, puritatea varietală şi biologică a seminţelor, indicii de germinaţie, sănătatea şi vigoarea sunt parametrii tehnici care contribuie la sporirea producţiei agricole europene. În ţara noastră au fost obţinute seminţe de foarte bună calitate de-a lungul timpului prin cercetările genetice şi prin ameliorarea soiurilor în laboratoarele de specialitate dotate cu aparatură modernă de selecţie conservativă.

Aceste cunoştiinţe sunt necesare în România deoarece în felul acesta se poate menţine structura genetică, valoarea şi puritatea biologică a soiurilor de plante agricole. Este necesar ca noi să aplicăm o serie de tehnologii specifice de producere, prelucrare şi de păstrare a seminţelor noastre. Pentru realizarea acestor obiective noi, trebuie să aplicăm aceste cunoştiinţe la nivel optim pe întregul nostru proces de prelucrare a seminţelor noastre, care începe cu alegerea plantelor tipice în cadrul soiurilor şi studiul acestora în câmpurile de selecţie conservativă din care se obţine sămânţa amelioratorului şi apoi se asigură necesarul de sămânţă certificată biologic cu care apoi se însămânţează culturile pentru consumul propriu.

Acest proces tehnic durează aproximativ 5-6 ani, timp în care se organizează următoarele loturi semincere : câmpurile de menţinere (1-3 ani ), câmpurile de prebază (1-2 ani), loturile pentru producerea de sămânţă de bază (1 an ) şi cele pentru obţinerea de sămânţă certificată. Aceste măsuri trebuie aplicate pe întregul parcurs al acestui proces, deoarece genotipurile respective sunt supuse permanent influienţei unor factori obiectivi, biotic sau abiotici cum ar fi : factorii genetici, biologici, ecologici şi de cultură.

Principalele obiective din ţara noastră cu privire la obţinerea seminţelor de bună calitate se referă la o serie de studii privind :

-menţinerea structurii genetice şi biologice a soiurilor, pe baza unor studii de specialitate care să permită îmbunătăţirea permanentă a metodologiei utilizate în acest domeniu

-obţinerea unor seminţe cu indici calitativi şi ridicaţi de puritate biologică şi varietală, valoare culturală şi stare fito-sanitară prin perfecţionarea continuă a unor secvenţe tehnologice utilizate în procesul de producere a seminţelor.

În ultimii ani în ţara noastră la o serie de instituţii de cercetare cum ar fi : ICDLF Vidra, SCDL Işalniţa, SCDL Luca, SCDL Iernut, SC Unisem SA s-a obţinut un material seminologic şi biologic selecţionat cu parametrii biologici de calitate la nivelul standardelor UE. Soiurile cele mai productive de castraveţi obţinute în aceste instituţii de cercetare sunt : Levina F1, Cornişon, Selena, Mirinda, Record, Campion şi Favorit iar soiurile cele mai productive de roşii care s-au semnalat pe piaţa românească sunt : Paradicsom, Jubileum, Chery, Eliza, Florina şi Laura.

Şi noi singuri putem să obţinem seminţe de calitate superioară dacă vom ţine cont de o serie de aspecte tehnice.

După ce vom scoate seminţele din fruct le vom pune la uscat o durată de două- trei zile pe o hârtie sau pe un ziar.

Apoi vom testa viabilitatea şi puritatea biologică a seminţelor. Vom pune seminţele într-un pahar cu apă. Seminţele viabile şi pline se vor lăsa pe fundul paharului iar cele goale vor rămâne la suprafaţa apei. Dacă vrem să obţinem seminţe de calitate şi fără resturi de buruieni noi trebuie să dăm seminţele printr-o sită cu ochiuri fine şi astfel vom avea seminţe pure biologic şi de calitate superioară.

Prin cerecetările făcute în ţara noastră s-au obţinut seminţe de legume şi de flori de calitate superioară asigurându-se sămânţa pentru însămânţarea a 4 milioane de hectare anual obţinându-se producţii de calitate superioară.

 

ing horticol diplomat
Laurian Ungurian
Vatra Dornei

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata