Tăierile de rodire şi de fructificare la măr şi la păr în zona montană de la Vatra Dornei

taierile la par
0

 Soiurile de păr cele mai des cultivate în zona montană de la Vatra Dornei în grădina didactică de la Agenţia Zonei Montane cât şi în livezile şi în grădinile fermierilor dorneni sunt : Cure, Untoasă Hardy, Wiliams, Alămâi, Roşii de Iulie etc. Tăierile de rodire şi de fructificare la păr reprezintă operaţiile chirurgicale de scurtare, de înclinare şi de arcuire a ramurilor. Formaţiunile de rod ale părului sunt pintenul, ţepuşa, nuieluşa, mlădiţa, bursa şi vatra de rod.

Conform cercetărilor horticole realizate la păr în « Ţara Dornelor « s-a ajuns la concluzia că soiurile Cure, şi Untoasă Hardy rodesc mai mult pe pinteni şi pe ţepuşe iar soiurile Wiliams, Alămâi şi Roşii de Iulie rodesc mai mult pe nuieluşe, mlădiţe şi pe vetrele de rod. Mai întăi noi vom elimina din coroana părului lăstarii lacomi şi ramurile uscate şi rupte de anul trecut. Apoi noi vom elimina ramurile înclinate şi verticale din interiorul coroanei părului care umbresc. Odată cu această eliminare a acestor ramuri de prisos din coroană noi vom asigura lumina necesară părului în perioada de coacere a fructelor noastre. Prin tăiere obligă la 3 mm deasupra unui mugure cu foarfeca pomicolă vom scurta mlădiţele, şi nuieluşele la 15-20 cm lungime pentru ca să dăm drumul la rod.

Dacă nu vom realiza aceste tăieri nuielusele şi mlădiţele vor forma în vârf două ramuri concurente cu muguri vegetativi şi nu vom avea pe aceste ramuri rod deloc. Pentru ca noi să prevenim încărcătura de rod prea mare a fructelor noi vom efectua tăieri şi la formaţiunile mici de rod cum ar fi de exemplu: pintenii, ţepuşele, bursele şi vetrele de rod.Ramurile anuale de aproximativ 1 mm grosime noi nu le vom scurta deloc pentru că pe acestea vom avea muguri de rod anul viitor.În anumite cazuri în care soiurile de păr nu rodesc deloc noi vom stimula procesul de rodire prin arcuirea ramurilor. Arcuirea ramurilor presupune înclinarea în jos a ramurilor şi legarea şi fixarea deasupra acestora a şipcilor din lemn cu grosimea de 2-3 cm grosime care vor fi legate cu sfoară subţire de ramură şi de trunchiul părului. După realizarea acestei operaţiuni pomicole anul viitor ramurile noastre vor fi încărcate cu ramuri de rod. În zonele de curbură a ramurilor apar în general lăstari vegetativi şi de rod. Pentru ca noi să evităm acest fenomen ramurile vor fi scurtate cu jumătate din lungimea lor.

La perii îmbătrâniţi şi aflaţi în perioada de declin noi va trebui să efectuăm tăieri mai severe în lemn de 2-3 ani pentru ca noi să asigurăm reântinerirea scheletului pomului. După realizarea acestor tăieri vor apărea la părul îmbătrânit lăstari şi formaţiuni de rod noi şi vom mări astfel durata de producţie economică şi de viaţă a pomului cu câţiva ani în plus. Dacă dumneavoastră veţi realiza promt şi la timp aceste tăieri la păr veţi avea fructe mari şi de calitate superioară în fiecare an.

Tăierile de întreținere și de fructificare la măr în zona montană de la Vatra Dornei

Tăierile de întreținere și de fructificare care se aplică la măr, reprezintă operațiile chirurgicale de tăiere, de înclinare și de arcuire a ramurilor de rod, pentru ca noi să putem obține la această specie pomicolă producții mari și de calitate superioară. În zona montană de la Vatra Dornei tăierile la specia măr se vor efectua primăvara pe la sfârșitul lunii martie dacă frigul și gerul iernii a trecut, sau pe la începutul lunii aprilie în cazul în care iernile sunt mai lungi.Fermierii din zona montană de la Vatra Dornei care vor executa tăierile la această specie pomicolă vor trebui să cunoască câteva cunoștiințe de pomicultură. Mai întâi când vom începe tăierile la măr vom tăia lăstarii lacomi ieșiți din rădăcina de la baza pomului și pe urmă noi vom tăia din măr ramurile uscate și ramurile rupte de anul trecut rămase din perioada toamnei de la recoltarea fructelor. Tăierile de întreținere și de fructificare la măr se vor aplica diferențiat în funcție de vârsta pomilor, de soi și de încărcătura de rod a mărului. La soiul de măr Florina și Red Delicious, cu creștere mai viguroasă și cu intrare mai târzie pe rod noi vom aplica o serie de tăieri mai sumare, vom rări ramurile de prisos, și vom evita scurtarea ramurilor care au o creștere puternică vegetativă. La soiurile de măr Golden Delicious și Prima cu vigoare mai slabă sau mijlocie, arcuirea ramurilor anuale nu va fi necesară. La aceste soiuri apare o supraâncărcare a ramurilor cu fructe încă de la a doaua sau de la a patra fructificare.

Pentru ca noi să putem preveni această supraâncărcare este necesar să suprimăm inflorescențele care apar pe prelungirile anuale ale șarpantelor (ramurile groase de schelet a pomului fructifer). Mai mult pentru ca noi să putem stimula creșterile vegetative vom recurge la răritul ramurilor sau chiar la scurtarea lor. La pomii care se află în perioada de mare producție creșterile vegetative slăbesc foarte mult tinzând să se uniformizeze iar diferențierea mugurilor de rod este exagerată. Ramurile de semischelet în această perioadă se alungesc și se epuizează. Pentru ca să poată fructifica în fiecare an merii trebuie să formeze lăstari lungi până la aproximativ 30-40 cm astfel încât fiecărui fruct să îi revină în medie aproximativ 30-50 de frunze, mugurii micști trebuie să reprezinte până la 30-35% din totalul mugurilor formați pe pom, ramurile de semischelet trebuie să fie tinere de 2-4 ani, cu potențial biologic ridicat, iar între ramurile florifere (țepușe, nuielușe, mlădițe), și neflorifere (pinteni smicele) trebuie să existe un raport de aproximativ 1:2-3.

Principala verigă în tăierile de fructificare o reprezintă ramurile de semischelet. Când aceste ramuri nu depășesc vârsta de 4 ani noi le vom scurta deasupra a 1-3 ramuri situate spre baza lor. Porțiunile ramurilor de semischelet care sunt slabe și atrofiate vor fi suprimate. Noi vom aprecia matematic din ochi lungimea creșterilor anuale ale pomilor, numărul mugurilor micști, gradul de alungire și vârsta semischeletului, desimea ramurilor din coroana pomului, prezența sau alternanța de rodire. Fiecare ramură a pomului fructifer va necesita un tratament diferențiat cu totul aparte. Pintenii și țepușele nu se scurtează nu le vom scurta ci le vom rări dacă sunt așezate prea des în coroana pomului. Smicelele nu le vom scurta chiar atunci când depășesc 25-30 cm lungime mai ales la începutul perioadei de rodire perioadă în care ele se garnisesc în mod natural cu pinteni și țepușe. Nuielușele nu se scurtează ci doar se răresc între ele la 15-18 cm, în anii în care poartă o încărcătură cu muguri de rod bine dezvoltați la baza lor.Mlădițele prezintă mai multe situații: când în afară de mugurele mixt terminal mai au încă 1-2 muguri micști laterali, ele nu se scurtează, se vor rări când acestea sunt prea dese, la distanța indicată de nuielușe.

Dacă mlădițele noastre poară mai mulți muguri micști laterali,se lasă numai 2-3 din aceștia și deasupra lor se scurtează ramura. La mlădițe scurtarea se poate face deasupra unui mugur vegetativ.
Vetrele de rod vor fi tăiate diferențiat după necesități cu condiția ca pe fiecare din ele să se mențină cel puțin o ramură floriferă (țepușă, nuielușă, mlădiță), sau nefloriferă (pinten, smicea).
Ramurile anuale vegetative care sunt situate la periferia coroanei în cazul în care sunt prea dese sau concurente se suprimă în întregime. Când în coroana pomului este nevoie să completăm golurile lăstarii lacome se vor tăia în partea de sus deasupra unui mugure dar atunci când aceștia sunt de prisos noi îi vom elimina în întregime. Pomii care se află în perioada de rodire necesită tăieri diferențiate de la un la altul. În anul fără rod sau cu producție slabă noi va trebui să aplicăm o întinerire diferențiată a semischeletului, pentru a se forma lăstari noi viguroși care să diferențieze muguri micști în cantitate mai mică. În anul cu rodire maximă noi va trebui să eliminăm prin tăieri surplusul de ramuri florifere, pentru a se preveni inhibarea inducției florale, datorită unui înflorit și legat abundent.

Pentru ca noi să avem o coroană frumoasă și armonioasă noi va trebui să eliminăm ramurile verticale și orizontale din interior care umbresc. Odată cu eliminarea acestor ramuri din interiorul coroanei de prisos razele soarelui vor pătrunde perpendicular și vertical și orizontal în coroana pomului care vor asigura coacerea fructelor pe părțile verticale și orizontale. În cazul în care nu vom elimina aceste ramuri de prisos merele noastre se vor coace pe partea însorită a coroanei iar pe partea umbrită ele vor rămânea verzi. Dacă dumneavoastră veți aplica tăieri diferențiate de întreținere și de fructificare la soiurile de măr în fiecare an veți avea o producție mare de fructe și de calitate superioară.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata